آنجا خداحافظی نیسان موتور محصول ماشین

آنجا: خداحافظی نیسان موتور محصول ماشین ایران سرگرمی ماشین

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی بررسی شرح مذاکرات وین در کمیسیون امنیت ملی/ مباحث مطرح شده است با اعضای باقیما

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: جهت اظهارنظر سریع است ولی تا همین جا مذاکرات کمیسیون یکسان برجام و مباحث مطرح شده است در آن را رو به

بررسی شرح مذاکرات وین در کمیسیون امنیت ملی/ مباحث مطرح شده است با اعضای باقیما

رحیمی: بررسی شرح مذاکرات وین در کمیسیون امنیت ملی/ مباحث مطرح شده است با اعضای باقیمانده برجام روبه جلو و سازنده بود

عبارات مهم : اروپا

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: جهت اظهارنظر سریع است ولی تا همین جا مذاکرات کمیسیون یکسان برجام و مباحث مطرح شده است در آن را رو به جلو و سازنده می دانم.

علیرضا رحیمی در گفت وگو با ایلنا، با اعلام این خبر که بعد از دریافت شرح جلسه کمیسیون یکسان برجام مباحث مطرح شده است و سیاست های پیش رو را در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به بحث خواهیم گذاشت، گفت: مذاکرات برجامی با اروپایی ها یک ضرورت است آیا که هم باید موضع روشن و براق آنها جهت کشور عزیزمان ایران مشخص شود و هم تضمینی که اروپایی ها همراه با بسته پیشنهادی خواهند داد جهت تصمیم نهایی کشور عزیزمان ایران تعیین کننده خواهد بود.

بررسی شرح مذاکرات وین در کمیسیون امنیت ملی/ مباحث مطرح شده است با اعضای باقیما

رحیمی افزود: جهت ما مهم بود که در کمیسیون یکسان برجام حرف های جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و انتظاراتش از اتحادیه اروپا بصورت صریح و بی پرده مطرح شود و انتظار این است که اگر اروپا در حفظ برجام جدیت دارد، منافع حداکثری کشور عزیزمان ایران را هم در نظر داشته باشند.

نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: الان جهت اظهارنظر قطعی سریع است ولی در همین مرحله که مذاکرات انجام شده است هست، به نظر می رسد مباحث رو به جلو و سازنده بوده، اگرچه ما نگاهمان به آینده بلندمدت برجام و تامین صلح بین المللی و امنیت منطقه است که باید مدنظر قرار بگیرد و همچنین بصورت جدی جلوی زیاده خواهی و سلطه طلبی آمریکایی ها باید مقاومت کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: جهت اظهارنظر سریع است ولی تا همین جا مذاکرات کمیسیون یکسان برجام و مباحث مطرح شده است در آن را رو به

رحیمی افزود: مذاکرات باید ادامه پیدا کند تا به نقطه روشنی برسیم، چراکه اروپایی ها در دو محور با کشور عزیزمان ایران دارای مناسبات هستند؛ یکی محور اقتصادی و دیگری محور سیاسی. به لحاظ سیاسی عزم و جدیت اتحادیه اروپا بارها مورد تایید اتحادیه اروپا قرار گرفته و زبان مقامات این اتحادیه بیان شده است منتها در حوزه اقتصادی نیاز است که این عزم و جدیت تبدیل به راهکارهای مشخصی شود که روش برد-برد که در برجام به آن تاکید شد، همچنان ادامه پیدا کند.

واژه های کلیدی: اروپا | امنیت | ایران | مذاکرات | کمیسیون | مذاکرات برجام | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz